ติดต่อเรา เรายินดีที่จะรับฟังจากคุณ

ทิ้งข้อความไว้ให้เรา

เราอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามใดก็ตามที่คุณมีเกี่ยวกับ My Transgender Date ติดต่อเรามาและเราจะตอบกลับเท่าที่สามารถทำได้ ปกติจะใช้เวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง กรุณาส่งคำถามมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


คุณยังสามารถหาเราเจอได้บนเครือข่ายสังคมรายการโปรดของคุณ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามันสะดวกกว่าสำหรับคุณ มันก็สะดวกกว่าสำหรับเรา ;)


Email

เปิดใช้ Javascript เพื่อดู


ที่อยู่ทางไปรษณีย์

Building Bridges Limited,
22/F, 3 Lockhart Road
Wanchai, Hong Kong


โทรศัพท์ ฮ่องกง

5808 1781

(โปรดทิ้งข้อความไว้)


โทรศัพท์ ระหว่างประเทศ

+852 5808 1781

(โปรดทิ้งข้อความไว้)

“My Transsexual Date” ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น “My Transgender Date” เรียนรู้เพิ่มเติม
×